ISPARTA KENT REHBERİ

Yasal Uyarı

Yasal Uyarı
Genel Bilgiler
İşbu Web Sitesi Isparta Kent Rehberi(www.ispartada.gen.tr) tarafından işletilmekte olup, işbu Web Sitesi’ne ait tüm haklar, Isparta Kent Rehberine aittir.

Web Sitesini kullanımınız ya da İçeriğe erişiminiz, işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikamızı, Web Sitesinde yayınlanan ya da işbu Kullanım Koşullarında çeşitli zamanlarda atıfta bulunulabilecek diğer tüm duyuru ve politikaları kabul etmenize tabidir. Web Sitesi veya İçeriğe erişmek ya da bunları kullanmakla, işbu Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikamız ve burada yayınlanan diğer tüm duyuru ya da politikaları kabul etmiş sayılırsınız.

İçerik Sorumluluğu
Sağlanan içerik en özenli biçimde oluşturulmuştur. Isparta Kent Rehberi içeriğin doğruluğunu, tamlığını, güvenilirliğini, kullanılabilirliğini ve zamanlamasını garanti edemez. Bu nedenle ilgili kullanıcının genellikle tüm içeriklerin kendi amaçlarına uygunluğunu profesyonel olarak kontrol etmesi veya ettirmesi gerekir.
Isparta Kent Rehberi, genel kanunlar çerçevesinde bu web sitelerindeki kendine ait içeriklerinden sorumludur. Bununla beraber Isparta Kent Rehberi, iletilen veya depolanan üçüncü parti bilgilerini kontrol etmek veya yasadışı faaliyetleri belirten koşulları araştırmak zorunda değildir. Genel kanunlar kapsamındaki bilginin kullanımını kaldırma veya bloke etme yükümlülükleri bundan etkilenmez. Fakat sorumluluk ancak belirtilen ihlalin bilindiği tarihten itibaren geçerlidir. Bu tür ihlallerin bildirilmesiyle Isparta Kent Rehberi içeriği hemen kaldıracaktır.

İşbu web sitesi ve tüm ürün bilgileri (bundan böyle “Ürün Bilgileri” ya da “Ürün İçeriği”) kanunen izin verilen ölçüde ve “bu haliyle“ herhangi bir (gizli ya da açık) garanti, taahhüt veya yükümlülük olmaksızın sunulmuştur. Kasıtlı suistimal halleri haricinde Isparta Kent Rehberi bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan veya onunla ilişkili hasarlardan sorumluluk kabul etmez. Her durumda Isparta Kent Rehberi bu içeriğin kullanımından kaynaklanan veya bununla ilişkili hiçbir dolaylı, tesadüfi ya da bunu izleyen hiçbir hasardan sorumlu değildir ve yükümlülük kabul etmez.

Bağlantıların Sorumluluğu
Bu web sitesindeki içerikler aynı zamanda Isparta Kent Rehberi üzerinde kontrolü bulunmayan diğer web sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu nedenle Isparta Kent Rehberi bu sitelerin içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul edemez. Diğer web sitelerinin içeriklerinden her zaman kendi ilgili yöneticileri sorumludur. Bağlantı yapılan web siteleri bağlantının yapıldığı sırada olası kanun ihlalleri için kontrol edilmiştir. Yasa dışı içerik bulunmamıştır. İhlal konusunda kesin bir kanıt olmadan bağlantı yapılan sayfaların devamlı olarak kontrolü mümkün değildir. Isparta Kent Rehberi ihlallerin kendisine bildirilmesi halinde bu bağlantıları hemen kaldıracaktır. Isparta Kent Rehberi ayrıca bu sitelerin veya içeriklerinin mevcudiyetinden de sorumlu değildir.

Telif Hakkı Yasası
Bu sayfalardaki Isparta Kent Rehberi tarafından oluşturulan içerik ve eserler telif hakkına tabidir. Bunların telif hakkı kanuni sınırların ötesinde kopyalanması, işlenmesi, dağıtımı ve herhangi bir biçimde kullanımı için Isparta Kent Rehberinin yazılı izni gereklidir. İçerik Isparta Kent Rehberi tarafından oluşturulmamışsa üçüncü kişilerin telif hakları gözetilir. Özellikle üçüncü kişilerin içerikleri bu şekilde işaretlenir. Fakat eğer bir kullanıcı telif haklarının ihlalinden haberdar olursa Isparta Kent Rehberi kullanıcıdan bildirimde bulunmasını ister. Bu tür ihlaller kendisine bildirildiğinde Isparta Kent Rehberi içeriği hemen kaldıracaktır.

Ürün Bilgileri
Üçüncü kişilerden gelen bilgi ve belgeler
Kullanıcıya sağlanan Ürün Bilgileri herhangi bir üçüncü kişinin envanter bilgilerine dayanması halinde son güncelleme tarihi veri sayfasından alınabilir.

Isparta Kent Rehberi üçüncü partilerden gelen bilgilerin doğruluğunu, tamlığını, güvenilirliğini, zamanlamasını ve kullanılabilirliğini garanti edebilmek için elinden gelen çabayı göstermesine rağmen yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garanti ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Isparta Kent Rehberi Bilgi ve Belgeleri
Isparta Kent Rehberi Ürünleri hakkındaki bilgiler Isparta Kent Rehberinin güncel bilgi ve deneyimine dayanmaktadır ve idari makamların kararlarına uygundur. Fakat,ürünün işlenmesi ve uygulanmasına etik edebilecek birçok faktör nedeniyle kullanıcının kendi incelemelerini ve testlerini yapma sorumluluğunu yok etmez. Depolama ve kullanım Isparta Kent Rehberinin kontrolü dışında olduğu ve Isparta Kent Rehberi tüm ilgili koşulları öngöremeyeceği için Isparta Kent Rehberi uygunsuz depolama ve kullanımdan kaynaklanan hasarlar üzerindeki hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Ürünün iş bu el kitabında belirtilmeyen alanlarda kullanımı Isparta Kent Rehberi tarafından kontrol edilmemiştir. Bu, özellikle idari makamlardan izin veya lisans alınmasını gerektiren ama Isparta Kent Rehberi tarafından önerilmeyen uygulamalar için geçerlidir. Bu nedenle Isparta Kent Rehberi bu tür bir uygulamadan kaynaklanabilecek hasarlarla ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Değişiklik ve Güncellemeler
Herhangi bir yükümlülük olmaksızın Isparta Kent Rehberi, herhangi bir zamanda ve kendi takdirine bağlı olarak, işbu Site’nin herhangi bir kısmını veya tamamını önceden bildirmeden değiştirebilir ve/veya kullanımdan kaldırabilir ve Site’nin güncellenmesine dair hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Nihai Hükümler
İşbu Kullanım Koşulları hukuk prensipleriyle çatışan hükümleri hariç Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uygun olarak yapılandırılmıştır ve bu kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir. Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu Site ile ilgili tüm ihtilafların hallinde Lüleburgaz mahkemeleri yetkilidir.